DanLuat 2023

trinhdinhtrungsamson - trinhdinhtrungsamson

Họ tên

trinhdinhtrungsamson


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/05

Đến từ Thanh Hoá, Việt Nam

Nhân đạo là tự sát