DanLuat 2022

Ngoo Trí Đình - Tridinh_Mobile

Họ tên

Ngoo Trí Đình


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 21/11

Đến từ Nghệ An, Việt Nam
Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Url