DanLuat 2024

Trần Đức Tuấn - tp. Tổ chức - hành chánh - trantuan61

Họ tên

Trần Đức Tuấn - tp. Tổ chức - hành chánh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/07

Đến từ Bắc Giang, Việt Nam
Tỉnh thành Bắc Giang, Việt Nam
Url