DanLuat 2023

Trần Ngọc Điệp - trandiepvn

Họ tên

Trần Ngọc Điệp


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url