DanLuat 2024

Tống Văn Thắng - tongvanthang

Họ tên

Tống Văn Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 20/08

Đến từ Thanh Hoá, Việt Nam
Công ty
  • TNHH TÂN PHÚC THIÊN
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/1987 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    trợ lý giám đốc

Tỉnh thành Thanh Hoá, Việt Nam
Url