DanLuat 2024

Tới Vịt Giời - toivitgioi

Họ tên

Tới Vịt Giời


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 26/03

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam

Mãi đến khi gặp anh em mới hiểu

Sóng bạc phơ mà biển vẫn đa tình.

Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Skype Toivitgioi
Facebook Tới Vịt Giời
Url