DanLuat 2024

Nguyễn Tiến Phát - Tienphat032

Họ tên

Nguyễn Tiến Phát


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 03/02

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Cử nhân luật -Đại học Luật TP. HCM

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url