DanLuat 2024

LS Nguyễn Đức Hùng - thuthuybl

Họ tên

LS Nguyễn Đức Hùng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Luật sư Nguyễn Đức Hùng – Phó Phòng Tranh Tụng Công ty Luật TNHH TGS, đã từng công tác tại nhiều tổ chức hành nghề luật sư uy tín, đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, tranh tụng hình sự – đất đai, giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình,....

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url