DanLuat 2024

Nguyễn Tuấn Minh - thuthapkinhnghiem

Họ tên

Nguyễn Tuấn Minh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 27/09

Đến từ Tây Ninh, Việt Nam

không ngừng phấn đấu , không ngừng học hỏi , không ngừng hành động , để đạt được những gì mình muốn. chưa đạt được hoặc thất bại thì tiếp tục !

Tỉnh thành Tây Ninh, Việt Nam
Url