DanLuat 2024

Nguyễn Thị Thu - thukt498

Họ tên

Nguyễn Thị Thu


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 04/09

Đến từ Thái Nguyên, Việt Nam
Đại học
  • Cao Đẳng Tài Chính Quản Trị Kinh Doanh

Trung học cơ sở
  • THPT Hiệp Hoà 1,Huyện Hiệp Hoà
Tỉnh thành Thái Nguyên, Việt Nam
Url