DanLuat 2024

Đoàn Lê Dũng - Thiensu_email

Họ tên

Đoàn Lê Dũng


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 24/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
  • TNHH TM HOÀNG CHUNG
  • Thời gian làm việc
    Từ 09/2010 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Phó phòng

Cầu tiến trong công việc, ham học hỏi và luôn muốn hoàn thiện tất cả các kĩ năng về nhân sự từ nghiệp vụ đến các vấn đề xã hội

email

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url