DanLuat 2024

linh - thichngheluat

Họ tên

linh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam

mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,cho những yêu thương cho những ngọt bùi,tôi chợt hiểu rằng vì sao tôi sống...

hãy sống hết mình để chứng minh sự tồn tại của bạn là không vô nghĩa

Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Yahoo! Messenger duagiaduanon
Google Talk duagiaduacon
Url