DanLuat 2021

Trần Minh Thế - thetm

Họ tên

Trần Minh Thế


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 03/07

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

Sinh ra lớn lên ở Bố Trạch - Quảng Bình

Tốt nghiệp ĐH Huế.

Đang công tác tại Hà Nội...

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Yahoo! Messenger thuyen_truong126
Facebook Thế Trần
Website maa.vn
Url