DanLuat 2022

Trương Minh Thập - Thapkt

Họ tên

Trương Minh Thập


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/12

Đến từ Kon Tum, Việt Nam
Tỉnh thành Kon Tum, Việt Nam
Url