DanLuat 2024

Đỗ Hữu Thái - thanhtralaodongkh

Họ tên

Đỗ Hữu Thái


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/05

Đến từ Khánh Hoà, Việt Nam
Công ty
  • Sở Lao động - TBXH Khánh Hòa
  • Thời gian làm việc
    Từ 05/1995 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Thanh tra viên

Tỉnh thành Khánh Hoà, Việt Nam
Url