DanLuat 2022

Nguyễn Thành Sơn - thanhsonkc

Họ tên

Nguyễn Thành Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url