DanLuat 2023

Nguyễn Thanh Sơn - thanhson123

Họ tên

Nguyễn Thanh Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Bình Dương, Việt Nam
Công ty
  • Tòa án nhân tỉnh Bình Dương
  • Thời gian làm việc
    Từ 02/2008 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    thư ký tòa án

Tên Nguyễn Thanh Sơn, là thư ký tòa án nhân tỉnh Bình Dương. sinh năm 1983 tại Bình Phước. Tốt nghiệp Đại học luật năm 2007. công việc hiện tại chuyen về lĩnh vực dân sự.
Tỉnh thành Bình Dương, Việt Nam
Url