DanLuat 2022

Nguyễn Thanh Đậm - thanhdamtq

Họ tên

Nguyễn Thanh Đậm


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 10/10

Đến từ Tuyên Quang, Việt Nam

"Cuộc sống sẽ luôn xanh màu khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau"

Tỉnh thành Tuyên Quang, Việt Nam
Url