DanLuat 2024

Lê Trọng Thắng - thangvietphuc

Họ tên

Lê Trọng Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 29/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Âm nhạc Nhạc đỏ
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url