DanLuat 2022

Bùi Trọng Thắng - thangcodb

Họ tên

Bùi Trọng Thắng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 02/06

Đến từ Điện Biên, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học QG HN - Khoa Luật

sống là phải biết đứng dậy !

Tỉnh thành Điện Biên, Việt Nam
Google Talk thangcodb@gmail.com
Url