DanLuat 2024

Nguyễn Văn Thái - thaikbanggl85

Họ tên

Nguyễn Văn Thái


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 09/02

Đến từ Quảng Ngãi, Việt Nam
Đại học
  • Học Viện Tài Chính

Tỉnh thành Quảng Ngãi, Việt Nam
Skype Thaikbanggl
Facebook thaikbanggl
Url