DanLuat 2024

Võ Tấn Phước - tanphuocvo1987

Họ tên

Võ Tấn Phước


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 08/08

Đến từ Cần Thơ, Việt Nam

Học văn cho võ bất phu

Học võ cho văn bất nhược

Văn không võ, văn thành nhu nhược

Võ không văn, võ hóa bạo tàn.!

Tỉnh thành Cần Thơ, Việt Nam
Website 0932809343
Url