DanLuat 2023

NGUYỄN TRỌNG TÂN - p. kỹ thuật công trình - tancauduong

Họ tên

NGUYỄN TRỌNG TÂN - p. kỹ thuật công trình


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 12/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

--

Name: Nguyễn Trọng Tân

Speciality: Civil Engineer

Email: trongtan@thinhlongcorp.com

Phone number: 0908.252.780/0977.120.204

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url