DanLuat 2024

Phạm Thị Tâm Tuyền - tamtuyen_nuoctrong

Họ tên

Phạm Thị Tâm Tuyền


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 16/11

Đến từ Tây Ninh, Việt Nam