DanLuat 2024

Văn phòng Luật sư SVN - SVNLaw

Họ tên

Văn phòng Luật sư SVN


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ SVN

Địa chỉ: Phòng 8.7 Nhà A4 làng quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD: Nhà số 11, Ngõ 42 phố trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone: 04 2107538 / 2107583

Fax: 04 37834237

Email: svnlaw@vnn.vn / info@svnlaw.com

Website: http://www.svnlaw.com

Lĩnh vực tư vấn

PHÁP LUẬT KINH TẾ

Pháp luật về hoạt động doanh nghiệp;

Pháp luật về hoạt động kinh doanh thương mại;

Pháp luật đầu tư;

Pháp luật tài chính, ngân hàng.

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Pháp luật về Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể;

Pháp luật về Bảo hiểm xã hội;

Các chế độ lao động trong doanh nghiệp;

Pháp luật về quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài.

PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Pháp luật về hợp đồng dân sự;

Pháp luật đất đai;

Pháp luật hôn nhân và gia đình;

Pháp luật thừa kế;

Pháp luật sở hữu trí tuệ.

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url