DanLuat 2024

NGUYỄN PHÚ TRUNG - sucodinovo

Họ tên

NGUYỄN PHÚ TRUNG


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 10/08

Đến từ Hải Dương, Việt Nam
Đại học
  • Cao đảng Sư phạm kỹ thuật TW I

Âm nhạc Cách mạng
Sách Lý luận
Phim ảnh Hành động
Chương trình TV Thời sự
Sở thích khác Nhiều
Nhóm hội Luật gia

Năm 2011 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tư pháp

sucodinovo@yahoo.com

Tỉnh thành Hải Dương, Việt Nam
Yahoo! Messenger trung_nguyenphu@yahoo.com
Url