DanLuat 2024

Nguyễn Anh Sơn - sonnahrm

Họ tên

Nguyễn Anh Sơn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 04/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Master's Degree of Organization Leadership at Vietnam National Economic University

Niềm vui là khi được sẻ chia

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Skype sonnahrm
Facebook sonnahrm
Website https://hrconsultingvn.wordpress.com/
Url