DanLuat 2024

Phạm Thùy Trâm - songvu

Họ tên

Phạm Thùy Trâm


Xưng hô

Ngày sinh nhật 22/07

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url