DanLuat 2024

Nguyễn Tiến Thành - silly_boy

Họ tên

Nguyễn Tiến Thành


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 09/03

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đại học Luật Hà Nội

Cố gắng - nỗ lực - phát triển!!!

--

Wén Chéng Ruản

Tel: 0975 048 350 Email : thanhnv.lawyer@gmail.com

YM! : silly_true_face@yahoo.com

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url