DanLuat 2024

Nguyễn Xuân Hoà - Serlome00

Họ tên

Nguyễn Xuân Hoà


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Quảng Trị, Việt Nam
Công ty
  • CN Ngân hàng Phát triển Quảng Trị
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2002 đến 07/2009
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Cán bộ Tín dụng

Cán bộ tín dụng
Tỉnh thành Quảng Trị, Việt Nam
Url