DanLuat 2022

Đặng Huyền Sâm - saothuong

Họ tên

Đặng Huyền Sâm


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 09/06

Đến từ Điện Biên, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học QG HN - Khoa Luật

Trung học cơ sở
  • Trường THPT Tung Sơn - Yên Sơn - Tuyên Quang
Tỉnh thành Điện Biên, Việt Nam
Google Talk huyensam22@gmail.com
Skype angiamien
Facebook Sâm mán
Url