DanLuat 2023

Teresa Nguyen. Recruitment Headhunter HR Strategy - SangNguyenTuyenDung

Họ tên

Teresa Nguyen. Recruitment Headhunter HR Strategy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/11

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Skype Sangrom
Url