DanLuat 2022

Lương Hạnh - remcua3a

Họ tên

Lương Hạnh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • đại học khoa học huế

Sách Mãi mãi là bao xa?

Học rốt và ngu si là điểm mạnh nhất của tôi

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Facebook https://www.facebook.com/luonghanh112
Website https://remcua.me/
Url