DanLuat 2022

Phạm Duy Tân - ralphrain94

Họ tên

Phạm Duy Tân


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 09/02

Đến từ Vĩnh Long, Việt Nam
Đại học
  • ĐH Thú Y Trà Vinh
  • ĐH Luật Cần Thơ

Tỉnh thành Vĩnh Long, Việt Nam
Facebook www.facebook.com/duytan.pham.56
Url