DanLuat 2024

Phan Như Quỳnh - Quynh3882

Họ tên

Phan Như Quỳnh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/08

Đến từ Quảng Trị, Việt Nam

Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay?

Tỉnh thành Quảng Trị, Việt Nam
Url