DanLuat 2022

Phan Trung Nghĩa - ptnanpha

Họ tên

Phan Trung Nghĩa


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 04/09

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Công ty
 • Cổ Phần Công Nghiệp An Pha
 • Thời gian làm việc
  Từ 01/2009 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Giám Đốc
 • Cổ Phần Công Nghiệp An Pha
 • Thời gian làm việc
  Từ 06/2011 đến nay
 • Vị trí
  Cố vấn/Giám sát
 • Nghề nghiệp
  Đầu Tư Xây Dựng

Số Điện Thoại Liên Lạc: 0918767751

Việt Nam tự hào bốn nghìn năm lịch sử

In đậm màu cờ khắp bốn bể năm châu

Anh tài dân tộc trên đấu trường thế giới

Uống nước nhớ nguồn là đạo lý tổ tiên

Sống trên đời phải lấy tâm làm gốc

Tài đức vẹn toàn chữ nhẫn ghi sâu.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger monday802003@yahoo.com
Google Talk ins.ptnghia
Facebook monday802003@yahoo.com
Url