DanLuat 2024

Phạm Lâm Trung - pltrung

Họ tên

Phạm Lâm Trung


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 21/08

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Học viện Tư pháp
  • Đại học Mở Tp.HCM
  • Học Viện Bưu chính Viễn thông

Trung học cơ sở
  • Ernst Thalmann
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger trungpl1975
Google Talk pltrung
Skype pltrung.sgc
Facebook Trung Phạm
Url