DanLuat 2022

Phạm Thanh Trà - phuongtrahn

Họ tên

Phạm Thanh Trà


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 01/12

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url