DanLuat 2024

Dương Thị Thanh Phúc - phuclkd

Họ tên

Dương Thị Thanh Phúc


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 24/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều gì mình không thích thì đừng nên đối xử với người khác

Dương Thanh Phúc (Ms.)

Email : phuclkd@gmail.com

Skype: c.muoi

ĐT : 0937 621 052

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger duongthanhphuc2406
Google Talk phuclkd@gmail.com
Skype c.muoi
Facebook Duong Thanh Phuc (Percy)
Url