DanLuat 2021

Nguyễn Xuân Tuấn - phongkthtkonray

Họ tên

Nguyễn Xuân Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Kon Tum, Việt Nam