DanLuat 2023

Phan Đình Công - PhanDinhCong

Họ tên

Phan Đình Công


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 30/08

Đến từ Bắc Ninh, Việt Nam
Tỉnh thành Bắc Ninh, Việt Nam
Yahoo! Messenger mrakay87@yahoo.com
Google Talk phandinhcong@gmail.com
Skype mrakay87
Facebook Phan Dinh Cong
Url