DanLuat 2024

Phạm Văn Minh - phamminhlaw

Họ tên

Phạm Văn Minh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/06

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • 0
  • Thời gian làm việc
    Từ 08/2023 đến 08/2023
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp

Đại học
  • Trường Đại học Luật Hà Nội

Trung học cơ sở
  • THPT Diễn Châu V
  • THPT Diễn Châu V

Phạm Văn Minh - Luật sư

Số thẻ: 13975/LS - Đoàn Luật sư TP.Hà Nội

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Website vantuelaw.com
Url