DanLuat 2022

pham van chung - phamchungluatdalat

Họ tên

pham van chung


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 24/11

Đến từ Lâm Đồng, Việt Nam

Phạm Văn Chung - 1987 -Nam Định sinh viên khoa Luật - ĐHĐL, niên khóa 2007-2011 chức vụ: UVBTV Liên chi đoàn khoa luật học Đảng viên: ngày vào đảng 12/4/2010, tại Chi bộ sinh viên 2 - Đảng ủy ĐHĐL

Tỉnh thành Lâm Đồng, Việt Nam
Url