DanLuat 2024

Phạm Công Bảy - pcbay

Họ tên

Phạm Công Bảy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/01

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Luật Hà Nội

Công ty Luật TNHH Labor Law

Địa chỉ: Tầng 7, số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội - SĐT: 0943474844 - Email: phamnam.lw@gmail.com

- Tham gia tố tụng.

- Đại diện ngoài tố tụng.

- Tư vấn pháp lý:

+ Tư vấn, hỗ trợ pháp lý trong thương lượng, soạn thảo, ký kết HĐLĐ, thỏa ước LĐ tập thể, nội quy LĐ, quy chế quản lý LĐ.

+ Tư vấn đào tạo kỹ năng quản trị nhân sự.

+ Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tranh chấp LĐ.

- Cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url