DanLuat 2024

Thái Đặng Bảo Tuấn - pancu

Họ tên

Thái Đặng Bảo Tuấn


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 03/11

Đến từ Cần Thơ, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Cần Thơ

Trung học cơ sở
  • THPT Bình Minh
Tỉnh thành Cần Thơ, Việt Nam
Url