DanLuat 2021

Thiệp - number3lucky

Họ tên

Thiệp


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 15/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Ta không thể nào thay đổi được quá khứ, đừng mất thời gian với nó. Hãy bỏ qua, tha thứ và hướng đến tương lai"

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url