DanLuat 2024

Nina_刘簪 - Nina35

Họ tên

Nina_刘簪


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/05

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Đại học
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp

Âm nhạc Không lời, nhạc hoa
Sách Trinh thám, kinh doanh.
Phim ảnh Trinh thám, hành động.
Chương trình TV Thời sự
Sở thích khác Thể thao, du lịch.
Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Google Talk -.- .... --- --- -. --. / ... ..- .-- .-. / -.. ..- -. --. .--- /
Windows Live Messenger .-.. ..- .-- ..- / - .-. .- .- -- /
Skype -.- .... --- --- -. --. / ... ..- .-- .-. / -.. ..- -. --. .--- /
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100004916014 /..--- / ---.. / ...--/
Website -.- .... --- --- -. --. / ... ..- .-- .-. / -.. ..- -. --. .--- /
Url