DanLuat 2023

nhatroso - nhatroso

Họ tên

nhatroso


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 06/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url