DanLuat 2024

NGUYỄN VĂN CÔNG - nguyenvancong90tq

Họ tên

NGUYỄN VĂN CÔNG


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 16/02

Đến từ Tuyên Quang, Việt Nam

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.

Tỉnh thành Tuyên Quang, Việt Nam
Facebook công nguyễn
Url