DanLuat 2023

Nguyễn Vi - nguyenthuyvi

Họ tên

Nguyễn Vi


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/01

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

"Chúng ta chỉ thất bại khi bản thân ngừng cố gắng"

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url